دمنوش انرژی بخش
۵ دمنوش گیاهی برای افزایش طبیعی سطح انرژی
۱۳۹۸-۰۵-۱۶
چای ترش
چای ترش، دارای فواید سلامت‌بخش شیرین
۱۳۹۸-۰۵-۱۶

تغییر فعالیت ژن‌ها در زنان مصرف‌کننده چای

ژن زنان

متیلاسیون DNA فرآیندی است که از طریق آن گروه‌های متیل به مولکول DNA افزوده می‌شوند. متیلاسیون می‌تواند فعالیت DNA را بدون تغییر در توالی آن، تغییر دهد. این فرآیند باعث بیان ژن می‌شود. این فرآیند با فرآیندهای کلیدی زیادی مانند غیرفعال شدن کروموزوم X، پیری و سرطان‌زایی مرتبط می‌شود.
محیط اطراف و فاکتورهای سبک زندگی مانند انتخاب‌های غذایی، سیگار کشیدن و در معرض مواد شیمیایی بودن می‌تواند متیلاسیون DNA را تغییر دهد و منجر به تغییرات در فعالیت ژن (تغییرات اپی‌ژنتیک) شود. تغییرات اپی‌ژنتیک، تغییرات شیمیایی هستند که ژن‌های ما را خاموش یا روشن می‌کنند.
مصرف قهوه و چای، دو نوع مواجه با ترکیبات فعال دارویی است. بر اساس نتایج مطالعات قبلی، قهوه و چای هر دو نقش مهمی در تعدیل خطر بیماری در انسان‌ها از طریق سرکوب پیشرفت تومور، کاهش التهاب و اثرگذاری بر متابولیسم استروژن دارند. این مکانیسم‌ها ممکن است به دلیل تغییرات متیلاسیون DNA و تغییرات در فعالیت ژن (تغییرات اپی‌ژنتیک) واقع شوند.
در مطالعه‌ای جدید در سال ۲۰۱۷ در دانشگاه اوپسالا در سوئد، محققین نشان دادند که مصرف چای، در زنان منجر به تغییرات اپی‌ژنتیک می‌شود که این تغییرات با سرطان و متابولیسم استروژن اثر متقابل دارند. در این مطالعه محققین از دانشگاه اوپسالا با همکاری گروه‌های تحقیقی در اروپا به این سوال پاسخ دادند که آیا مصرف قهوه و چای ممکن است منجر به تغییرات اپی‌ژنتیک شود؟
به این منظور، مطالعه‌ای بر روی متیلاسیون DNA مربوط به ۳۰۹۶ نفر، با استفاده از روش مطالعه هم‌خوانی سراسر ژنوم (GWA study، نوعی بررسی تنوع‌های ژنتیکی فردی در افراد مختلف)، در ۴ گروه از افراد اروپایی در هنگام مصرف قهوه و چای انجام شد.
متیلاسیون DNA از طریق بررسی ژنوم (الگوی ژنتیکی) نمونه خون زنان و مردان در هر گروه آنالیز شد. نتایج نشان دادند که تغییرات اپی‌ژنتیک در زنان مصرف‌کننده چای وجود دارد اما در مردان مشاهده نشد. در ارتباط با گروه “زنانِ مصرف‌کننده چای”، دو نوع متیلاسیون متفاوت در نقشه ژنوم آن‌ها مشاهده شد. در آنالیزهای نمونه مربوط به مردان مصرف‌کننده قهوه و چای، تفاوتی در تغییر نقشه ژنوم آن‌ها مشاهده نشد.
آنالیزهای منطقه‌ای نشان دادند که ۲۸ منطقه در DNA به‌طور متفاوتی در زنان مصرف‌کننده چای متیله شدند. این مناطق شامل ژن‌هایی بودند که اثرمتقابل آن‌ها با متابولیسم استرادیول و سرطان تشخیص داده شده است. هیچ منطقه‌ی قابل توجهی در آنالیزهای مردانِ مصرف‌کننده چای یا قهوه مشاهده نشد.
مطالعات قبلی نشان دادند که مصرف چای سطوح استروژن را کاهش می‌دهد که بر اهمیت تفاوت بالقوه بین پاسخ بیولوژیکی به چای در مردان و زنان تأکید می‌کند. همچنین زنان مقادیر بالایی از چای را در مقایسه با مردان می‌نوشند که توانایی گروه محقق را در یافتن ارتباط در زنان افزایش می‌دهد.
نتایج این مطالعه، بر نقش ترکیبات فعال بیولوژیکی موجود در چای که در سرطان و متابولیسم استروژن درگیر می‌شوند، تاکید می‌کند؛ که می‌تواند منعکس کننده این موضوع باشد که اثرات سلامت مرتبط با مصرف چای ممکن است به دلیل تغییرات اپی‌ژنتیک باشد.
با این حال مطالعات بیشتری لازم است تا چگونگی اثرات این تغییرات اپی‌ژنتیک بر روی سلامتی کشف شود. قبلا ثابت شده بود که کاتچین‌های چای منجر به تغییرات اپی‌ژنتیک در شرایط آزمایشگاهی و در سلول‌های سرطانی کشت شده می‌شوند؛ که استدلالی است برای اینکه برخی از اثرات سلامت چای ممکن است از طریق اپی‌ژنتیک‌ها واقع شوند.

E.Ek, W., W.Tobi, E., Ahsan, M., Lampa, E., Ponzi, E., A.Kyrtopoulos, S., … Johansson, A. (2017). Tea and Coffee Consumption in Relation to DNA Methylation in Four European Cohorts. Human Molecular Genetics, 26(16),3221–۳۲۳۱. Retrieved from https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170531092458.htm

– Uppsala Universitet. (2017, May 31). Tea consumption leads to epigenetic changes in women. Science Daily.Retrieved from https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170531092458.htm

– https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_methylation

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *